logo

Cityfisio

Condicions d'ús i termes legals

INFORMACIÓ DEL LLOC WEB www.cityfisio.com:

Per donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació s'identifiquen les dades sobre de titularitat i contacte del lloc web:

Titular: Cityfisio Global S.L.

Domicili social: carrer Tonyina 22, 03540 Alacant, Espanya.

NIFB42710319</ p>

E-mail: hola@cityfisio.com

Dades registralsRegistre Mercantil d'Alacant, tom 4296, foli 131, full A-169880

 

TERMES GENERALS I CONDICIONS D'ÚS:

Les següents Condicions generals d'ús (d'ara endavant “Condicions Generals”) regulen l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, del Lloc Web www.cityfisio.com (d'ara endavant, “Lloc Web”) mitjançant el qual la empresa Cityfisio Global, S.L. amb domicili social a Carrer Tonyina 22 de la ciutat d'Alacant, amb CIF B42710319, inscrita al Registre Mercantil d'Alacant, tom 4296, foli 131, full A-169880 (d'ara endavant, “Cityfisio”) presta serveis als seus usuaris.

La plataforma de Cityfisio és utilitzada per usuaris que busquin contractar un servei de Fisioteràpia a domicili, (“Clientes”) i pels Fisioterapeutes que presten aquest servei.

La simple utilització o accés a la web expressa la conformitat i l'acceptació per part de l'usuari de les Condicions generals d'ús exposades. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals.

L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals quan accedeixi al Lloc, ja que el mateix i les mateixes Condicions Generals poden patir modificacions. No obstant això, en marcar la casella d'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta que ha llegit, entén i comprèn allò que s'ha exposat aquí, i que gaudeix de capacitat suficient per contractar i actuar en el tràfic jurídic.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web. La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà els béns o les promocions que hagin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

L'usuari es compromet a no utilitzar ni intentar utilitzar, i farà que cada part sota el seu control no utilitzi ni intenti utilitzar cap motor, programari, bot, eina, agent o altre sistema o mecanisme (inclosos, sense limitació, navegadors, 'spiders', 'avatars', o agents intel·ligents) per navegar o fer cerques a Cityfisio, excepte el motor de cerca i els agents de cerca que estiguessin disponibles a Cityfisio.

L'usuari es compromet a assumir la responsabilitat total per l'ús de Cityfisio i, consegüentment, accepta la responsabilitat d'acord amb aquestes Condicions Generals.

 

1. Necessitat de registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no cal el Registre de l'Usuari. Això no obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al Registre previ de l'Usuari.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya.

A aquest efecte, laccés a àrees restringides i/o lús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya dun Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest Usuari, qui respondrà en tot cas del dit accés i ús.

p>

 

2. Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals o particulars. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte o de prostitución, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'usuari es compromet a:

i No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

ii No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

iii No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per fer-ho.

iv No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

v No suplantar altres Usuaris utilitzant les vostres claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

vi No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

vii No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne Cityfisio davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, Cityfisio el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que pogués correspondre.

 

3. Exclusió de Responsabilitat

Cityfisio no es responsabilitza dels continguts i informació que els usuaris introdueixin a la web o en altres canals que existissin, ja que no els revisa, ni comprova la veracitat dels mateixos.

 

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d'accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, Llocs Enllaçats). Cityfisio no n'és responsable. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a Cityfisio, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, lexistència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització dacords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Cityfisio amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Cityfisio no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Cityfisio.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font , són propietat intel·lectual de Cityfisio o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Cityfisio o de tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l'Usuari al Lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (d'ara endavant, “els continguts”), l'usuari atorga gratuïtament a Cityfisio una llicència d'ús sense cap limitació temporal ni territorial. En base a aquesta llicència, Cityfisio podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats per l'usuari.

 

6. Serveis de Cityfisio

Les presents condicions regeixen la contractació de serveis que es facin a través de Cityfisio.

El servei prestat per Cityfisio té com a finalitat la posada a disposició del client dels serveis d'un fisioterapeuta col·legiat, a domicili, amb reserva prèvia i disponibilitat, per a tractament fisioterapèutic, i exclusivament sanitari.

Cityfisio permet al client trobar un Fisioterapeuta verificat per altres clients.

Per això, Cityfisio permet valorar els Fisioterapeutes després de cada servei per part del client.

Tots els usuaris es comprometen a mantenir sempre leducació i el respecte entre ells en tot moment. Clients i Fisioterapeutes tindran la facultat de decidir si volen o no que un servei es faci.

Cityfisio pot oferir descomptes en alguns serveis amb la finalitat de captar nous usuaris. Cityfisio es reserva el dret de retirar aquests descomptes i promocions sense avís previ sense que això causi un perjudici als clients que ja l'han fet servir. Llevat que s'indiqui el contrari, els codis de descompte es podran utilitzar una única vegada per client i per adreça.

Tot aquell que vulgui cancel·lar o modificar la reserva del servei de fisioteràpia a domicili ho podrà fer a través de Cityfisio abans de la seva realització subjecte a la Política de cancel·lació i reemborsament. Cityfisio serà l'encarregat d'avisar el fisioterapeuta assignat.

El responsable de la prestació del servei és el Fisioterapeuta que està cobert per una pòlissa de responsabilitat civil.

 

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les factures trameses per Cityfisio per compte de l'assistència a persones físiques per part dels fisioterapeutes gaudiran d'exempció de l'IVA. Aquesta exempció ve recollida a l'article 20. U.3r de la Llei de l'impost sobre el valor afegit (Llei 37/1992, de 28 de desembre)

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat d'Alacant.